Bütçe Mevzuatı  
 

2001 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU
KABUL TARİHİ : 20/12/2000
KANUN NO : 4613
 
RESMİG.TARİHİ : 08/01/2000
RESMİ G. NO : 24281 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI
Madde   2 : BAĞLI CETVELLER
İKİNCİ KISIM
İDARELERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde   3 : TARIM REFORMU UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVALARIN TAKİBİ
Madde   4 : ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN İŞLEMLER
Madde   5 : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM İŞLERİ İÇİN GELECEK YILA GEÇİCİ 
                  YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ
Madde   6 : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Madde   7 : HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Madde   8 : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde   9 : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 10 : SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ 
                  İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 11 : GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANMASI
Madde 12 : YÜRÜRLÜK
Madde 13 : YÜRÜTME