Bütçe Mevzuatı  
 

1999 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 20/12/2000
KANUN NO : 4614
 
RESMİG.TARİHİ : 08/01/2000
RESMİ G. NO : 24281 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : GİDER BÜTÇESİ
Madde   2 : GELİR BÜTÇESİ
Madde   3 : DENGE
Madde   4 : TAMAMLAYICI ÖDENEK
Madde   5 : DEVREDİLEN ÖDENEK
Madde   6 : İPTAL EDİLEN ÖDENEK
Madde   7 : YÜRÜRLÜK
Madde   8 : YÜRÜTME