Milletlerarası Anlaşmalar  
 

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 24/01/2001
KANUN NO : 4621
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/02/2001
RESMİ G. NO : 24302
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ