Milletlerarası Anlaşmalar  
 

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 25/01/2001
KANUN NO : 4623
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/02/2001
RESMİ G. NO : 24307
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ