Bakanlıklar Mevzuatı  
 

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 14/02/2001
KANUN NO : 4627
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/01/2001
RESMİ G. NO : 24327
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 :