Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

HAYVAN ISLAHI KANUNU
KABUL TARİHİ : 28/02/2001
KANUN NO : 4631
 
RESMİG.TARİHİ : 10/03/2001
RESMİ G. NO : 24338
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
HAYVAN ISLAHI
Madde   4 : ISLAH ÇALIŞMASI
Madde   5 : DAMIZLIK BELGESİ
Madde   6 : AMAÇ DIŞI KULLANMA YASAĞI
Madde   7 : SOY KÜTÜĞÜNE KAYIT
Madde   8 : KÖY DAMIZLIKLARI
Madde   9 : DAMIZLIKLARIN KÖYLERE DEVRİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ VE DÖL KONTROLÜ
Madde 10 : TABİİ TOHUMLAMA, SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ
Madde 11 : TİCARİ AMAÇLA TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ
Madde 12 : SUNİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ PRİMİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İTHALAT VE İHRACAT, GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI, YENİ IRKLARIN TESCİLİ
Madde 13 : İTHALAT VE İHRACAT
Madde 14 : GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI
Madde 15 : YENİ IRKLARIN TESCİLİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 16 : MUAYENE ETTİRMEME VE BELGESİZ DAMIZLIK KULLANMA
Madde 17 : EVRAKTA TAHRİFAT
Madde 18 : AMAÇ DIŞI KULLANMA VE EŞKAL DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEME
Madde 19 : İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMA
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20 : YÖNETMELİK
Madde 21 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Geçici Madde 1 : 
Madde 22 : YÜRÜRLÜK
Madde 23 : YÜRÜTME