Ticaret Mevzuatı  
        
ŞEKER KANUNU
      
KABUL TARİHİ : 04/04/2001
KANUN NO : 4634
 
RESMİG.TARİHİ : 19/04/2001
RESMİ G. NO : 24378
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
KOTA VE FİYAT TESPİTİ İLE ŞEKER TİCARETİ
Madde   3 : KOTALAR VE KOTALARIN TESPİTİ
Madde   4 : KOTA İPTAL VE TRANSFERLERİ
Madde   5 : HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI
Madde   6 : ŞEKER İHRACAT VE İTHALATI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEŞKİLAT
Madde   7 : ŞEKER KURUMU
Madde   8 : ŞEKER KURULU
Madde   9 : KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE DENETİMİ
Madde 10 : HİZMET BİRİMLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 11 : İDARİ PARA CEZALARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 12 : YÖNETMELİKLER
Madde 13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Geçici Madde 8 : 
Madde 14 : 
Madde 15 :