Bakanlıklar Mevzuatı  
      
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN)
  
KABUL TARİHİ : 05/04/2001
KANUN NO : 4636
 
RESMİG.TARİHİ : 13/04/2001
RESMİ G. NO : 24372
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : TANIMLAR
Madde   3 : GÖREV VE YETKİLER
İKİNCİ BÖLÜM 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
Madde   4 : TEŞKİLAT
Madde   5 : MERKEZ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
Madde   6 : YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde   7 : TAŞRA TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER
Madde   8 : BAŞKANLIĞIN GELİR VE GİDERLERİ
Madde   9 : ÖDENEKLERİN KULLANILMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 10 : PERSONEL REJİMİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 11 : DENETİM
Madde 12 : YÖNETMELİK
Madde 13 : MENKUL VE GAYRİMENKULLER
Madde 14 : DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 15 : YÜRÜRLÜK
Madde 16 : YÜRÜTME