Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 06/04/2001
KANUN NO : 4638
 
RESMİG.TARİHİ : 21/04/2001
RESMİ G. NO : 24380
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 :