İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 10/04/2001
KANUN NO : 4637
 
RESMİG.TARİHİ : 13/04/2001
RESMİ G. NO : 24372
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : İLKELER VE YETKİ SÜRESİ
Madde   3 : YÜRÜRLÜK
Madde   4 : YÜRÜTME