Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
KABUL TARİHİ : 12/04/2001
KANUN NO : 4645
 
RESMİG.TARİHİ : 24/04/2001
RESMİ G. NO : 24382
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE KAPSAM
Madde   2 : TANIMLAR
Madde   3 : KOMİSYONLAR
Madde   4 : UYGULAMAYA DAİR ESASLAR
Madde   5 : YÜRÜRLÜK
Madde   6 : YÜRÜTME