Ticaret Mevzuatı  
 

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
(ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

 
KABUL TARİHİ : 18/04/2001
KANUN NO : 4646
 
RESMİG.TARİHİ : 02/05/2001
RESMİ G. NO : 24390
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YETKİ
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
DOĞAL GAZ PİYASASI FAALİYETLERİ, YAPIM VE HİZMET FAALİYETLERİ, LİSANS VE SERTİFİKALARIN GENEL ESASLARI
Madde   4 : DOĞAL GAZ PİYASA FAALİYETLERİ
Madde   5 : YAPIM VE HİZMET FAALİYETLERİ
Madde   6 : LİSANS VE SERTİFİKALARIN GENEL ESASLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
REKABETİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VERME, HESAP AYRIŞIMI, SERBEST TÜKETİCİNİN BELİRLENMESİ VE SİSTEME GİRİŞTE İSTİSNAİ HALLER
Madde   7 : REKABETİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, BİLGİ VERME VE HESAP AYRIŞIMI
Madde   8 : SERBEST TÜKETİCİNİN BELİRLENMESİ VE SİSTEME GİRİŞTE İSTİSNAİ HALLER
İKİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPTIRIMLAR VE YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINDAKİ USUL, ÖN ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE DAVA HAKKI İLE TARİFELER
Madde   9 : YAPTIRIMLAR VE YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINDAKİ USUL
Madde 10 : ÖN ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE DAVA HAKKI
Madde 11 : TARİFELER
İKİNCİ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER, DEĞİŞTİRİLEN, KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 12 : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 13 : DEĞİŞTİRİLEN, KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde   1: 
Geçici Madde   2: 
Geçici Madde   3: 
Geçici Madde   4: 
Madde 21 : YÜRÜRLÜK
Madde 22 : YÜRÜTME