Vatandaşlık Mevzuatı  
   
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
   
KABUL TARİHİ : 19/04/2001
KANUN NO : 4649
 
RESMİG.TARİHİ : 26/04/2001
RESMİ G. NO : 24384
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 :