Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
   
KABUL TARİHİ : 24/04/2001
KANUN NO : 4650
 
RESMİG.TARİHİ : 05/05/2001
RESMİ G. NO : 24393
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Geçici Madde 1 : 
Madde 22 : 
Madde 23 :