Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- 4 Şubat 2000 tarihinde Atina'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.