Milletlerarası Anlaşmalar  
  
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TARİHLİ TEK SÖZLEŞMENİN TADİLİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 26/04/2001
KANUN NO : 4659
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/2001
RESMİ G. NO : 24397
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ