Bakanlıklar Mevzuatı  
     
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
(EKONOMİK, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULMASI, 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İKİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERE BİR İLAVE YAPILMASI HAKKINDA 480 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)
    
KABULTARİHİ : 02/05/2001
KANUN NO : 4668
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/05/2001
RESMİ G. NO : 24400
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTURSAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : GÖREVLER
Madde   3 : TEŞKİLAT
Madde   4 : KOORDİNASYON KURULU VE GÖREVLERİ
Madde   5 : BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde   6 : ANA HİZMET BİRİMLERİ
Madde   7 : EKONOMİK, TİCARİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Madde   8 : EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Madde   9 : YARDIMCI BİRİM VE GÖREVLERİ
Madde 10 : DANIŞMA HİZMETLERİ
Madde 11 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 12 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAŞKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 13 : DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 14 : YETKİ DEVRİ
Madde 15 : KADROLAR
Madde 16 : BÜTÇE VE DENETİM
Madde 17 : PERSONEL REJİMİ
Madde 18 : ATAMA
Madde 19 : KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 20 : SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Madde 21 : SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA
Madde 22 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Madde 23 : KOORDİNASYON OFİSLERİ
Madde 24 : KADRO İHDASI
Madde 25 : 
Geçici Madde 1 :
Madde 26 : 
Madde 27 :