Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
  
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 13/06/2001
KANUN NO : 4678
 
RESMİG.TARİHİ : 21/06/2001
RESMİ G. NO : 24439
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
SÖZLEŞMELİ SUBAYLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
KAYNAK VE YETİŞTİRME
Madde   4 : KAYNAK
Madde   5 : YETİŞTİRME
İKİNCİ BÖLÜM 
SÖZLEŞMELİ SÜRELERİ VE MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇİŞ
Madde   6 : SÖZLEŞME SÜRELERİ
Madde   7 : MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME
ÜÇÜNCÜ KISIM
SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
KAYNAK VE YETİŞTİRME
Madde   8 : KAYNAK
Madde   9 : YETİŞTİRME
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME SÜRELERİ VE MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ
Madde 10 : SÖZLEŞME SÜRELERİ
Madde 11 : MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME
DÖRDÜNCÜ KISIM
RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ, SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE FESHİ
Madde 12 : RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ VE SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ
Madde 13 : SÖZLEŞMENİN İDARECE FESİH HALLERİ
BEŞİNCİ KISIM
ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL HAKLAR
Madde 14 : ÖN SÖZLEŞME AYLIĞI
Madde 15 : AYLIKLAR
Madde 16 : SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE SOSYAL HAKLAR
Madde 17 : EMEKLİ SANDIĞI VE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İLE İLGİLENDİRME
Madde 18 : TAZMİNAT VE İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19 : GİYİM, KUŞAM VE İSTİHKAKLAR
Madde 20 : TABANCA TAHSİSİ
Madde 21 : KONUTTAN FAYDALANMA
Madde 22 : DİSİPLİN VE SORUŞTURMA USULLERİ
Madde 23 : ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMİŞ SAYILMASI
Madde 24 : ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 25 : YÖNETMELİK
Madde 26 : YÜRÜRLÜK
Madde 27 : YÜRÜTME