Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 13/06/2001
KANUN NO : 4679
 
RESMİG.TARİHİ : 20/06/2001
RESMİ G. NO : 24438
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 :