Ticaret Mevzuatı  
  
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
KABUL TARİHİ : 27/06/2001
KANUN NO : 4694
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/07/2001
RESMİ G. NO : 24459
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :