Milletlerarası Anlaşmalar  
 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE BİR KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 27/06/2001
KANUN NO : 4695
 
RESMİG.TARİHİ : 03/07/2001
RESMİ G. NO : 24451
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
SÖZLEŞME METNİ