Vergi Mevzuatı  
  
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 29/06/2001
KANUN NO : 4706
 
RESMİG.TARİHİ : 18/07/2001
RESMİ G. NO : 24466
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ VE TANIMLAR
Madde   2 : KURUL, KOMİSYONLAR, TAŞINMAZ MALLARIN VE DEĞERİNİN TESPİTİ İLE İHALE USULÜ
Madde   3 : HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER
Madde   4 : DOĞRUDAN SATIŞ
Madde   5 : TAKSİTLE ÖDEME, SATIŞ BEDELİNDEN PAY VERİLMESİ, BELEDİYELERE DEVİR
Madde   6 : SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZ MALLAR
Madde   7 : KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DİĞER HÜKÜMLER
Madde   8 : 
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Madde   9 : YÜRÜRLÜK
Madde 10 : YÜRÜTME