Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

 
KABUL TARİHİ : 29/06/2001
KANUN NO : 4708
 
RESMİG.TARİHİ : 13/07/2001
RESMİ G. NO : 24461
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   2 : YAPI DENETİM KURULUŞLARI VE GÖREVLERİ
Madde   3 : SORUMLULUKLAR VE YAPILAMAYACAK İŞLER
Madde   4 : YAPI DENETİM KOMİSYONU VE GÖREVLERİ
Madde   5 : YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ
Madde   6 : YAPI DENETİM KURULUŞU İLE MİMAR VE MÜHENDİSLERİNİN YAPI İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ
Madde   7 : SİCİLLERİN TUTULMASI VE YAPILARA SERTİFİKA VERİLMESİ
Madde   8 : DENETİM FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE İZİN BELGESİNİN İPTALİ
Madde   9 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 10 : BAKANLIĞIN DENETİM YETKİSİ
Madde 11 : KANUNUN UYGULANACAĞI İLLER
Madde 12 : DİĞER HÜKÜMLER VE YÖNETMELİKLER
Madde 13 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
Geçici Madde  1 : 
Geçici Madde  2 : 
Geçici Madde  3 : 
Madde 14 : YÜRÜRLÜK
Madde 15 : YÜRÜTME