Anayasa Mevzuatı
 

14 ARALIK 1972 TARIHLI AVRUPA SOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESININ 7 NCI VE 26 NCI MADDELERI UYARINCA, 5 NISAN 1966 TARIHLI HOLLANDA KRALLIĞI ILE TÜRKIYE CUMHURIYETI ARASINDAKI SOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESININ REVIZYONUNU AMAÇLAYAN HOLLANDA KRALLIĞI ILE TÜRKIYE CUMHURIYETI ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN            Madde 1.- 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara'da imzalanan "14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

            23/10/2001