Bütçe Mevzuatı

 

4726 Sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 Madde 1.- 12.12.2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertibine (150 000 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir.

 

 Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

       12/8/2002

 

(1) SAYILI

CETVEL

 

 

 

 

13 00-MA

LİYE BAK

ANLIĞI

 

(MİLYON TL.)

 

Bölüm

Kesim

Ödenek

Madde

Harcama

 

Harcama

Madde

 

 

Kesim

Bölüm

(Program)

Alt Program

Türü

(Faaliyet-Proje)

Kalemi

AÇIKLAMA

Kalemi

(Faaliyet-Proje)

Ödenek

Türü

Alt Program

Program

930

 

MALİ TRANSFERLER

 

 

 

150,000,000

 

8

 

 

 

DİĞER MALİ

150,000,000

 

 

TRANSFERLERLE

 

İLGİLİ ÖDEMELER

3

 

150

0

 

356

Yedek Ödenek

 

150,000,000

 

 

 

(Bu ödenek, genel

 

seçimin gerektirdiği

giderler ile siyasi

partilere yapılacak yardım

içindir.)

900

Transferler

150,000,000