2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU


2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 12/12/2001
KANUN NO :

4727

 
RESMİ G.TARİHİ : 26/12/2001
RESMİ G. NO : 24622/Mükerrer
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Nazım gelir ve gider
Madde 4.- Denge
Madde 5.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 6.- Devredilen ödenek
Madde 7.- İptal edilen ödenek
Madde 8.- Devlet borçları
Madde 9.- Yürürlük
Madde 10.- Yürütme