Bütçe Mevzuatı  
 

2000 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU
KABUL TARİHİ : 12/12/2001
KANUN NO : 4729
 
RESMİG.TARİHİ : 26/12/2001
RESMİ G. NO : 24622 (Mük.)
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge
Madde 4.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 5.- Devredilen ödenek
Madde 6.- İptal edilen ödenek
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme