Vergi Mevzuatı  
 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 26/12/2001
KANUN NO : 4730
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/01/2002 (Asil)
RESMİ G. NO : 24629
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 :