Milletlerarası Sözleşmeler  
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 29/12/2001
KANUN NO : 4732
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/01/2002
RESMİ G. NO : 24631
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 

 

Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
SÖZLEŞME METNİ