Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA AZERBAYCAN DOĞAL GAZININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SEVKIYATINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


           Madde 1- 12 Mart 2001 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyeti'ne Sevkıyatına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

           Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
            4/1/2002