190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

              

190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Madde 1. – Sayıştay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Madde 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

LİSTE

(I) SAYILI CETVEL

 

KURUMU

: SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

TEŞKİLÂTI

: MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                                                           

 

 

 

Sınıfı

 

 

Unvanı                             

 

 

Derecesi

Serbest

Kadro

Adedi

Tutulu

Kadro

Adedi

 

 

Toplam

GİH

Kor. ve

Güv. Görevlisi

 

10

 

48

 

-

 

48

 

 

 

__________

_________

__________

 

Toplam

 

48

-

48