İş Mevzuatı  
 
Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
KABUL TARİHİ : 07/02/2002
KANUN NO : 4745
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/02/2002
RESMİ G. NO : 24678
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12