Milletlerarası Alaşmalar  


İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 20/03/2002
KANUN NO : 4747
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/04/2002 (1. Mük)
RESMİ G. NO : 24713
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 :