Milletlerarası Alaşmalar  


HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 03/04/2002
KANUN NO : 4750
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/04/2002
RESMİ G. NO : 24721
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :