HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


 

             Madde 1.- 13 Ekim 1972 tarihinde New York'ta imzalanan "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin ilişik beyanların yapılması ve çekincenin konulması sureti ile onaylanması uygun bulunmuştur.

 

             Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

             8/4/2002