Milletlerarası Alaşmalar  

VERGİ USUL KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 03/04/2002
KANUN NO : 4751
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/04/2002
RESMİ G. NO : 24721
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Madde 1 :
Madde 2 :
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :
Madde 7 :
Madde 8 :
Madde 9 :