ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU  

 

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

KABUL TARİHİ : 11/04/2002
KANUN NO : 4752
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/04/2002
RESMİ G. NO : 24735
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 4.- Kuruluş
Madde 5.- Ana ilkeler
Madde 6.- Görev

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Madde 7.- Organlar
Madde 8.- Astsubay meslek yüksek okulu komutanı
Madde 9.- Yüksek okul kurulu
Madde 10.- Öğretim başkanı
Madde 11.- Bilimsel denetleme kurulu
Madde 12.- Öğrenci alay veya tabur komutanı
Madde 13.- Yüksek disiplin kurulu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Madde 14.- Öğretim elemanlarının görevleri
Madde 15.- Yardımcı doçentliğe atanma
Madde 16.- Doçentliğe atanma
Madde 17.- Profesörlüğe yükselme ve atanma
Madde 18.- Emeklilik yaş haddi
Madde 19.- Öğretim elemanlarının astsubay meslek yüksek okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri
Madde 20.- Öğretim görevlileri
Madde 21.- Okutmanlar
Madde 22.- Öğretim yardımcıları
Madde 23.- Öğretim elemanı yetiştirme

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma ve Denetim

Madde 24.- Çalışma esasları
Madde 25.- Kamu kuruluşlarında görevlendirme
Madde 26.- Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
Madde 27.- Kurumlararası yardımlaşma
Madde 28.- Denetim

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Madde 29.- Kaynak ve giriş şartları
Madde 30.- Ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim
Madde 31.- Disiplin ve okuldan çıkarılma

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 32.- Özlük hakları
Madde 33.- Asker kişilerin ataması
Madde 34.- Yönetmelik
Madde 35.- Yürürlük
Madde 36.- Yürütme