MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


 

             Madde 1.- 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

             Bu Kanun kapsamına giren döner sermaye kuruluşlarına toplam beştrilyon lira sermaye tahsis olunmuştur.

             Madde 2.- 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan "1000" rakamı "2000", "2000" rakamı "4000" olarak değiştirilmiştir,

             Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

             Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

             27/6/2002