4726 SAYILI 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


4726 SAYILI 2002 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNN

KABUL TARİHİ : 08/08/2002
KANUN NO :

4772

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/08/2002
RESMİ G. NO : 24845
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-