2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN  

2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ KANUNLAŞINCA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 26/12/2002
KANUN NO : 4776
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/12/2002
RESMİ G. NO : 24977
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-