VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

             

 

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKÛMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


 

Madde 1. - 8.5.1984 tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 4. - Yabancı ülkede verilen mahkûmiyet kararlarının Türkiye’de yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir.

 

Madde 2. - 3002 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 12. - Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının, hükümlünün uyruğu olduğu devlette yerine getirilmesine Adalet Bakanı tarafından karar verilebilir.

 

Madde 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/1/2003