SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESINE EK KARA, DENIZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

                         

SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BIRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESINE EK KARA, DENIZ VE HAVA YOLUYLA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da düzenlenen konferansta kabul edilen "Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

 

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

3/2/2003