TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA PETROLÜN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA İHRAÇ BORU HATTI YOLUYLA TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN EKLERİNİ TEŞKİL EDEN EV

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA PETROLÜN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA İHRAÇ BORU HATTI YOLUYLA TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN EKLERİNİ TEŞKİL EDEN EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI, ANAHTAR TESLİMİ MÜTEAHHİTLİK ANLAŞMASI VE HÜKÜMET GARANTİSİNE İLİŞKİN TECDİT VE DEĞİŞİKLİK ANLAŞMALARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 

Madde 1. – “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın eklerini teşkil eden “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”, “Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması” ile hükümet garantisine ilişkin tecdit ve değişiklik anlaşmalarının onaylanması uygun bulunmuştur.

 

Madde 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5/3/2003