TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 

Madde 1.- 22 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5/3/2003