ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  

 

ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ, ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 12/03/2003
KANUN NO : 4824
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/03/2003
RESMİ G. NO : 25049
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1. -
Madde 2. -
Madde 3. -