EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN  

 

EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 03/04/2003
KANUN NO : 4837
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/04/2003
RESMİ G. NO : 25076
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Ek motorlu taşıtlar vergisi
Madde 2.- Ek emlak vergisi
Madde 3.- Uygulanacak kanun hükümleri
Madde 4.- Kaldırılan hüküm
Madde 5.- Yürürlük
Madde 6.- Yürütme