4842 SAYILI "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" İLE İLGİLİ

              

4842 SAYILI "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" İLE İLGİLİ


24/4/2003 tarihli ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 30 uncu maddesinde (Resmi Gazete Sayfa: 12) aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

 
 

YANLIŞ

DOĞRU

MADDE 30.- 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi  Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde             değiştirilmiştir.

 

Madde 3.- Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak     veya dönemsel olarak     hesap edilebilir. Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları    tutarına %5 nispeti uygulanarak hesaplanır.

MADDE 30.- 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 3.- Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak hesap edilebilir. Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına %5 nispeti uygulanarak hesaplanır.