AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU

 

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU

KABUL TARİHİ : 15/04/2003
KANUN NO : 4847
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/04/2003
RESMİ G. NO : 25084
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç ve Kapsam
Madde 2.- Komisyonun kuruluşu
Madde 3.- Komisyonun görevleri
Madde 4.- Komisyonun yetkileri
Madde 5.- Komisyonun çalışma usul ve esasları
Madde 6.- Uygulanacak İçtüzük
Geçici Madde 1.-
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme