KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 16/04/2003
KANUN NO : 4848
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/2003
RESMİ G. NO : 25093
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Görev

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Görev

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

Madde 3.- Teşkilat
Madde 4.- Merkez teşkilatı
Madde 5.- Bakan
Madde 6.- Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7.- Ana hizmet birimleri
Madde 8.- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Madde 9.- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Madde 10.- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Madde 11.- Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Madde 12.- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Madde 13.- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 14.- Tanıtma Genel Müdürlüğü
Madde 15.- Milli Kütüphane Başkanlığı
Madde 16.- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 17.- Danışma ve denetim birimleri
Madde 18.- Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 19.- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 20.- Hukuk Müşavirliği
Madde 21.- Bakanlık müşavirleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 22.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 23.- Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 24.- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 25.- Savunma Sekreterliği
Madde 26.- Özel Kalem Müdürlüğü

ALTINCI BÖLÜM

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları ile Bağlı Kuruluşlar

Madde 27.- Taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlar

YEDİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki ve Ödül

Madde 28.- Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
Madde 29.- Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 30.- Ödül

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 31.- Kadrolar ve atama
Madde 32.- Kültür ve Turizm Uzmanlığı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı
Madde 33.-
Madde 34.-
Madde 35.-
Madde 36.-
Madde 37.-
Madde 38.-
Madde 39.- Yürürlük
Madde 40.- Yürütme