MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 30/04/2003
KANUN NO : 4855
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/05/2003
RESMİ G. NO : 25100
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-